საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სიახლეები

13
სექტემბერი
17:43

ევროკავშირის მხარდაჭერით მერძევეობის ფორუმი ჩატარდა

2017 წლის 10-12 სექტემბერს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ხელშეწყობით ქობულეთში მერძევეობის ფორუმი ჩატარდა.

ფორუმი ჩატარდა ევროკავშირის პროექტის ”მცირე ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში” ფარგლებში. მისი ორგანიზატორები არიან ENPARD-ის განმახორციელებელი ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდი“ და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია „საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“.

ფორუმმა უზრუნველყო მერძევეობის დარგში არსებული გამოწვევების/საჭიროებების გამოვლენა და დარგის განვითარებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება, რომელთა მიწოდებაც მოხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს და სხვა უწყებებისთვის.

ფორუმის მონაწილე მხარეებმა წარმოადგინეს თავიანთი ხედვები მიმდინარე პროგრამებსა და დარგში არსებულ პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით. 

ფორუმზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

  • საქართველოში რძის გადამამუშავებელი ბაზრის დღევანდელი მდგომარეობა;
  • არაჯანსაღი კონკურენცია კოოპერატივებსა და კერძო პირებს შორის;
  • დარგში არსებული პრობლემები/გამოწვევები პირველადი წარმოების ეტაპზე;
  • ხელოვნური განაყოფიერების საჭიროებები;
  • ლაბორატორიულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;
  • რძის რეგლამენტი-პრობლემები და გამოწვევები;
  • პირუტყვის დაავადებები საქართველოში და მათთან ბრძოლის გზები;
  • სტიქიური ნაგავსაყრელები, როგორც მერძევეობის დარგის განვითარების დამაბრკოლებელი ფაქტორი და სხვა.

ფორუმი წარმოადგენს საკოორდინაციო პლატფორმას საქართველოში მერძევეობის დარგისა და ბიზნესის განვითარებით დაინტერესებული ნებისმიერი მხარისთვის. ფორუმი მიზნად ისახავს რძის წარმოებისა და გადამუშავების სექტორში გარემოს გაუმჯობესებას, რათა კოოპერატივებისა და ფერმერებისთვის ბაზრებსა და მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს. ფორუმი ორიენტირებულია გადაწყვეტილების მიმღებთა და ფერმერთა შორის დიალოგზე, რაც მერძევეობის დარგის მიმართულებით პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების კოორდინირებულობასა და გამჭირვალობას უზრუნველყოფს.

ევროკავშირი (EU) ხელს უწყობს სოფლად სიღარიბის შემცირებასა და სოფლის განვითარების თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვას საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის დახმარებით. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან ხორციელდება. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: www.enpard.ge

 

საკონტაქტო პირები:

მარიამ ჯიბუტი, პროექტის მენეჯერი, 595 04 08 01, m.jibuti@economists.ge

თამარ ხუნწარია, ENPARD-ის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, 595 98 99 16, tamar.k@actionprgroup.com

გაუზიარე მეგობრებს:

ბოლო სიახლე

1
ივნისი
16:10

2018 წლის 31 მაისს დასრულდა საეას ეკონომიკური განათლების ცენტრის უფასო სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსები

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ეკონომიკური განათლების ცენტრის ფარგლებში 2018 წლის 1 მაისიდან - 31 მაისამდე  ტრენინგები...

სრულად
27
აპრილი
20:50

საეას ეკონომიკური განათლების ცენტრის ტრენინგ-კურსების ტესტირების შედეგები.

საეას ეკონომიკური განათლების ცენტრის ფარგლებში ტრენინგ-კურსებზე მონაწილეთა მისაღებათ ჩატარდა ტესტირება. იხილეთ

სრულად
5
აპრილი
15:33

საეას ეკონომიკური განათლების ცენტრის ტრენინგ-კურსები

5 -  აპრილიდან  - 23  აპრილამდე საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ეკონომიკური განათლების ცენტრი აცხადებს სტუდენტების მიღებას...

სრულად
სიახლეები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი