საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სიახლეები

2
აგვისტო
15:18

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ტრენინგები

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ პროექტის „მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სათემო და ორგანული სოფლის მეურნეობა“ (GRETA) ბენეფიციარებისთვის ჩატარდა ტრენინგები ბიზნეს გეგმისა და ფინანსური დოკუმენტების შემუშავებაში. ტრენინგები ჩატარდა პროექტის 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში: საჩხერე, ჭიათურა, ტყიბული, ამბროლაური, ონი, ცაგერი, ლენტეხი, მესტია.  კონკრეტულად ტრენინგები ჩატარდა იმ ფერმერებისათვის, რომელთაც სურდათ საკუთარი საქმიანობის გარდაქმნან ორგანულ მეურნეობად და სერტიფიცირებულ ორგანულ ფერმერებად ჩამოყალიბება.

ასევე, მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების წარმომადგენლები, რომლებიც შედეგად თავის მხრივ ხელს უწყობდნენ ადგილობრივ ფერმერებს შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის გაზრდაში.

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა, ადგილობრივი დაინტერესებული ფერმერების ცოდნის გაზრდა ბიზნეს გეგმის შემუშავების საკითხებზე, რაც თავის მხრივ ემსახურებოდა, მათ ხელშეწყობას პროექტისთვის „მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სათემო და ორგანული სოფლის მეურნეობა“ (GRETA) რეალისტური და გამართულ პროგნოზებზე დაფუძნებული ბიზნეს გეგმის წარდგენას.

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის კვალიფიციური ტრენერების მიერ მიღწეულ იქნა დაგეგმილი მიზნები:

  • ბიზნეს გეგმის არსისა და მნიშვნელობის გაანალიზება;
  • კონკრეტული რეკომენდაციების გაზიარება ბიზნეს გეგმების შემუშავებისა და ბიზნესის განვითარების მიზნით;
  • GRETA პროექტის ბიზნეს გეგმის სტრუქტურის გაცნობა და მონაწილეების ხელშეწყობა შესაბამისი ფორმების შევსებაში.
გაუზიარე მეგობრებს:

ბოლო სიახლე

2
აგვისტო
15:18

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ტრენინგები

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ პროექტის „მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სათემო და ორგანული სოფლის მეურნეობა“ (GRETA) ბენეფიციარებისთვის ჩატარდა ტრენინგები ბიზნეს გეგმისა და ფინანსური დოკუმენტების შემუშავებაში. ტრენინგები ჩატარდა პროექტის 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში: საჩხერე, ჭიათურა, ტყიბული, ამბროლაური, ონი, ცაგერი, ლენტეხი,...

სრულად
23
ივლისი
16:45

მენტორინგის სესია ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, აქტივისტებისა და ახალგაზრდებისთვის

13 და 15 ივლისს, მარნეულისა და გარდაბანის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა მენტორინგის სესიები ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, აქტივისტებისა და ახალგაზრდებისთვის. სესიებს უძღვებოდა Volunteer Hub• მოხალისეთა ჰაბი დამფუძნებელი, ნატალია ჭამიაშვილი. მენტორინგის მიზანი იყო დამსწრეთათვის მოხალისეობის...

სრულად
25
მაისი
15:52

ტრენინგები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის საპროექტო წინადადების შემუშავებაზე

საჭირო ცოდნის მიღების, უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების მიზნით, 6 სამიზნე რეგიონის 50-მდე ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების  წარმომადგენლებისთვის 15 მაისიდან 22 მაისამდე საეა-მ ჩაატარა საჭიროებებზე დაფუძნებული სასწავლო კურსი - „საპროექტო წინადადების შემუშავება“.

სრულად
სიახლეები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი