საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პარტნიორი:
ევროკავშირი

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პარტნიორი:
აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიიის მცირე საგრანტო პროგრამა

ტრენინგი ”სტრატეგიული დაგეგმვა”

1 დეკემბერი, 2013 - 1 თებერვალი, 2014

პარტნიორი:
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

პარტნიორი:
შპს ,, სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი

პარტნიორი:
ABT Associates Inc, World Bank, EC

მომავლის იმედი

1 თებერვალი, 2008 - 1 ივნისი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ქალთა ფონდი UNIFEM

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა

პარტნიორი:
"ადამ სმიტ ინტერნეიშენალი".

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

პარტნიორი:
OSGF

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი