საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სიახლეები

1
ივლისი
16:10

საეა პროგრამა "აწარმოე საქართველოში"-ის ფინანსურ მონიტორინგსა და ეფექტიანობის შეფასებას განახორციელებს

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით, იწყებს ახალ პროექტს - „აწარმოე საქართველოში-ის ფინანსური მონიტორინგი და ეფექტიანობის შეფასება“. პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში წარმოების განვითარებას და მწარმოებლურობის დონის ზრდას. პროგრამა შედგება რამდენიმე კომპონენტისაგან და მოიცავს სოფლის მეურნეობის წახალისების პროექტს, მრეწველობის წახალისების პროექტს და ინფრასტრუქტურით დახმარების პროექტს.

საეა-ს პროექტი ხელს შეუწყობს მრეწველობის წახალისების კომპონენტის განხორციელების ეფექტიანობის გაზრდას და მისი ფინანსური მართვის გაუმჯობესებას.   პროექტის ფარგლებში დაგემილია ისეთი აქტივობები როგორიცაა: მრეწველობის წახალისების კომპონენტის ეფექტიანობის შეფასება, ფინანსური მონიტორინგი, პროგრამის მონიტორინგის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება, მიღებული გამოცდილების შეფასება და მისი გაზიარება სხვა საჯარო ფინანსების გაუმჯობესებით დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის.

პროექტის ფარგლებში მომზადდება შუალედური და საბოლოო ანგარიშები, რომლის წარდგენაც მოხდება ფართო საზოგადოების წინაშე. 

 

გაუზიარე მეგობრებს:

ბოლო სიახლე

2
აგვისტო
15:18

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ტრენინგები

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ პროექტის „მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სათემო და ორგანული სოფლის მეურნეობა“ (GRETA) ბენეფიციარებისთვის ჩატარდა ტრენინგები ბიზნეს გეგმისა და ფინანსური დოკუმენტების შემუშავებაში. ტრენინგები ჩატარდა პროექტის 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში: საჩხერე, ჭიათურა, ტყიბული, ამბროლაური, ონი, ცაგერი, ლენტეხი,...

სრულად
23
ივლისი
16:45

მენტორინგის სესია ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, აქტივისტებისა და ახალგაზრდებისთვის

13 და 15 ივლისს, მარნეულისა და გარდაბანის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა მენტორინგის სესიები ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, აქტივისტებისა და ახალგაზრდებისთვის. სესიებს უძღვებოდა Volunteer Hub• მოხალისეთა ჰაბი დამფუძნებელი, ნატალია ჭამიაშვილი. მენტორინგის მიზანი იყო დამსწრეთათვის მოხალისეობის...

სრულად
25
მაისი
15:52

ტრენინგები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის საპროექტო წინადადების შემუშავებაზე

საჭირო ცოდნის მიღების, უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების მიზნით, 6 სამიზნე რეგიონის 50-მდე ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების  წარმომადგენლებისთვის 15 მაისიდან 22 მაისამდე საეა-მ ჩაატარა საჭიროებებზე დაფუძნებული სასწავლო კურსი - „საპროექტო წინადადების შემუშავება“.

სრულად
სიახლეები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი