საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სიახლეები

1
ივლისი
16:10

საეა პროგრამა "აწარმოე საქართველოში"-ის ფინანსურ მონიტორინგსა და ეფექტიანობის შეფასებას განახორციელებს

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით, იწყებს ახალ პროექტს - „აწარმოე საქართველოში-ის ფინანსური მონიტორინგი და ეფექტიანობის შეფასება“. პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში წარმოების განვითარებას და მწარმოებლურობის დონის ზრდას. პროგრამა შედგება რამდენიმე კომპონენტისაგან და მოიცავს სოფლის მეურნეობის წახალისების პროექტს, მრეწველობის წახალისების პროექტს და ინფრასტრუქტურით დახმარების პროექტს.

საეა-ს პროექტი ხელს შეუწყობს მრეწველობის წახალისების კომპონენტის განხორციელების ეფექტიანობის გაზრდას და მისი ფინანსური მართვის გაუმჯობესებას.   პროექტის ფარგლებში დაგემილია ისეთი აქტივობები როგორიცაა: მრეწველობის წახალისების კომპონენტის ეფექტიანობის შეფასება, ფინანსური მონიტორინგი, პროგრამის მონიტორინგის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება, მიღებული გამოცდილების შეფასება და მისი გაზიარება სხვა საჯარო ფინანსების გაუმჯობესებით დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის.

პროექტის ფარგლებში მომზადდება შუალედური და საბოლოო ანგარიშები, რომლის წარდგენაც მოხდება ფართო საზოგადოების წინაშე. 

 

გაუზიარე მეგობრებს:

ბოლო სიახლე

11
ივლისი
19:17

სოფლად ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერება

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს „სოფლად ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერება“. პროექტის საბოლოო მიზანია, სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროს შექმნის ხელშეწყობა, უნარების და შესაძლებლობების განვითარების გზით პროექტის ფარგლებში სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით...

სრულად
11
თებერვალი
17:22

პროექტის „სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა სოციალური ანგარიშვალდებულებისა და ადგილობრივი მმართველობის გასაუმჯობესებლად" დასკვნითი ღონისძიება

11 თებერვალს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ გამართა პროექტის „სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა სოციალური ანგარიშვალდებულებისა და ადგილობრივი მმართველობის გასაუმჯობესებლად ქვემო ქართლის და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში (მარნეული, გარდაბანი, ონი, ამბროლაური)“ შემაჯამებელი ღონისძიება.

სრულად
24
დეკემბერი
18:07

ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა დასაქმებისათვის

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობამ, პროექტის: „ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა დასაქმებისათვის“ განხორციელება დაიწყო. პროექტის მიზანია ქვეყანაში ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობის, კერძოდ კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანერგვის...

სრულად
სიახლეები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი