საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

მისია და ხედვა

მისიის დებულება

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (საეა) არის არაკომერციული, აპოლიტიკური, არასამთავრობო ორგანიზაცია. მისი მიზანია საზოგადოების ეკონომიკური განათლება, დემოკრატიის ხელშეწყობა და პარტნიორ ორგანიზაციებსა და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანა.

საეა არ დაიშურებს პროფესიონალიზმს, გამოცდილებასა და ძალისხმევას დასახული მიზნების მისაღწევად. 

 

ჩვენი ხედვა

 

  • ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის, კერძო სექტორის განვითარებისა და წარმატებული რეფორმების დანერგვის ხელშეწყობა. 

 

  • ეკონომიკური განათლების ხარისხისა და ახალგაზრდა ეკონომისტების კვალიფიკაციის ამაღლება.

 

 

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (CEDG)

დეტალურად

ეკონომიკური განათლების ცენტრი (EEC)

დეტალურად
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი