საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ჩვენი გუნდი

კახა დაუშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: kdaushvili@economists.ge

კახა დაუშვილი 2013 წლიდან მუშაობს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში. ამჟამად იგი იკავებს საეა-ს აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას. 

მარიამ ჯიბუტი

პროექტების კოორდინატორი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: m.jibuti@economists.ge

მარიამ ჯიბუტი 2014 წლიდან მუშაობს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში. მარიამი არის პროექტების „ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების მხარდაჭერა საქართველოში“ და „მცირე ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთსა და რაჭა ლეჩხუმში“ მენეჯერი. 

თემურ ყანჩაველი

ფინანსური მენეჯერი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: tkanchaveli@economists.ge

თემურ ყანჩაველმა 2001-2005 წლებში დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი ვაჭრობის ეკონომიკისა და მარკეტინიგს სპეციალობით. 2005-2007 წლებში კი დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტი მარკეტინგის მაგისტრის ხარისხით. 

ნინო პატარაია

პროექტების კოორდინატორი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: npataraia@economists.ge

ნინო პატარაიამ 1997-2001 წწ დაამთავრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბაკალავრის დიპლომი ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში;  2002-2005 წწ საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი - ბაკალავრის დიპლომი ფინანსებსა და კრედიტებში. 

ამირან ნუცუბიძე

ლოჯისტიკის მენეჯერი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: anutsubidze@economists.ge

ამირან ნუცუბიძემ  2000-2005 დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბაკალავრის დიპლომი - ფაკულტეტი ფინანსები და კრედიტები.

ლევან ოყრეშიძე

იმერეთის წარმომადგენლობა, დირექტორი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: levan.okreshidze@yahoo.com

ლევან ოყრეშიძემ 2003 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულეტი, აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკა და მართვის სპეციალობით.  

ალეკო ოყრეშიძე

იმერეთის წარმომადგენლობა,კონსულტანტი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: aleko.okreshidze@yahoo.com

ალეკო ოყრეშიძემ 2003 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულეტი, აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკა და მართვის სპეციალობით. 

შოთა წაქაძე

იმერეთის წარმომადგენლობა,კონსულტანტი

ტელეფონი: | ელ-ფოსტა: shota.tsakadze@yahoo.com

შოთა წაქაძემ 2004 წელს დაამთავრა ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულეტი, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სპეციალობით. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობაში მუშაობს 2001 წლიდან.

 

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (CEDG)

დეტალურად

ეკონომიკური განათლების ცენტრი (EEC)

დეტალურად
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი