საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ჩვენი გუნდი

ამირან ნუცუბიძე

ლოჯისტიკის მენეჯერი

ტელ.: | ელ.ფოსტა: anutsubidze@economists.ge

ამირან ნუცუბიძემ  2000-2005 დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბაკალავრის დიპლომი - ფაკულტეტი ფინანსები და კრედიტები.

ამირანი 2012 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში. იგი ჩართულია საეს მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტებში. იგი საეაში ახორციელებს ლოჯისტიკის მიმართულებით საქმიანობებს. 2012 წელს იგი ახორციელებდა ლოჯისტიკის მიმართულებით დაგეგმილ საქმიანობებს, პროექტი -„ახალგაზრდებში მეწარმეობრივი შესაძლებლობების განვითარება“ .  2013 წელს - პროექტი „ მოქალაქეთა თანამონაწილეობა პროგრამული ბიუჯეტირების პროცესში მუნიციპალურ დონეზე“- ახორციელებდა ლოჯისტიკის მიმართულებით დაგეგმილ საქმიანობებს. 2015 წელს - პროექტი „ ქალთა გაძლიერება ბიზნესში“ - ახორციელებდა ლოჯისტიკის მიმართულებით დაგეგმილ საქმიანობებს. 2015-2016 წწ პროექტი „აწარმოე საქართველოში“-ის მონიტორინგი და ეფექტიანობის შეფასება - ახორციელებდა ლოჯისტიკის მიმართულებით დაგეგმილ საქმიანობებს. 2015 წელს - პროექტი „ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების მხარდაჭერა საქართველოში“ - ახორციელებდა ლოჯისტიკის მიმართულებით დაგეგმილ საქმიანობებს. 2014 -2017 წწ - პროექტი „მცირე ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში“ - ახორციელებს ლოჯისტიკის მიმართულებით დაგეგმილ საქმიანობებს.

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (CEDG)

დეტალურად

ეკონომიკური განათლების ცენტრი (EEC)

დეტალურად
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი