საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ახალგაზრდების სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა

31 ოქტომბერი, 2019 - 20 თებერვალი, 2020

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

საქაართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ განახორციელა პროექტი "ქ. თბილისის მერიის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრისთვის ახალგაზრდობის სფეროში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა".

პროექტის მხარდამჭერია ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი