საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
ევროკავშირი, კონრად ადენაუერის ფონდი

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პარტნიორი:
შპს ,, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი