საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ევროკავშირი, კონრად ადენაუერის ფონდი

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროკავშირი

ბიზნეს-სტუდენტური წლიური პროგრამა

8 დეკემბერი, 2021 - 31 მაისი, 2022

პარტნიორი:
USAID

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ტრენინგები

18 აგვისტო, 2020 - 30 დეკემბერი, 2020

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პარტნიორი:
ევროკავშირი

პარტნიორი:
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (REAP Project/USAID)

პარტნიორი:
პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.

პარტნიორი:
”ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში” (ENPARD Georgia)

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პარტნიორი:
The International Visegrad Fund

პარტნიორი:
ევროკომისია , World Vision Georgia

პარტნიორი:
ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო - USAID

პარტნიორი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

მისტიური კვლევა

1 ივლისი, 2014 - 1 ნოემბერი, 2014

პარტნიორი:
შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა

პარტნიორი:
აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიიის მცირე საგრანტო პროგრამა

ტრენინგი ”სტრატეგიული დაგეგმვა”

1 დეკემბერი, 2013 - 1 თებერვალი, 2014

პარტნიორი:
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

პარტნიორი:
შპს ,, სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამხრეთ კავკასიის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა

პარტნიორი:
შპს ,, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა NEO (USAID)

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა

პარტნიორი:
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI)

პარტნიორი:
სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი

პარტნიორი:
ABT Associates Inc, World Bank, EC

ქ. ბათუმის სოციალური პროგრამების კვლევა

1 აგვისტო, 2009 - 1 სექტემბერი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

პარტნიორი:
საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსი, USAID

მომავლის იმედი

1 თებერვალი, 2008 - 1 ივნისი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ქალთა ფონდი UNIFEM

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პარტნიორი:
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა

Funnel the Money

1 ივნისი, 2008 - 1 იანვარი, 2009

პარტნიორი:
World Resources Institute (WRI)

ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

1 სექტემბერი, 2007 - 1 ნოემბერი, 2008

პარტნიორი:
მეწარმეობის მხარდაჭერის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE)

პარტნიორი:
"ადამ სმიტ ინტერნეიშენალი".

მომავალი სიღარიბის გარეშე

1 ივნისი, 2007 - 1 მაისი, 2008

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა, Oxfam NOVIB

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა

პროფესიონალი მსოფლიო

1 ივნისი, 2006 - 1 ივნისი, 2007

პარტნიორი:
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, ევრაზიის ფონდი

მომავალი სიღარიბის გარეშე

1 ივნისი, 2006 - 1 მაისი, 2007

პარტნიორი:
ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა, Oxfam NOVIB

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა.

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

პარტნიორი:
საერთაშორისო იურიდიული თანამშრომლობის ცენტრი (ჰოლანდია)

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

ქ. ქუთაისის ბიუჯეტის რეფორმა

1 მაისი, 2005 - 1 ივნისი, 2006

პარტნიორი:
ურბანული ინსტიტუტი, USAID

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

ბიუჯეტის მონიტორინგი

1 მაისი, 2005 - 1 აპრილი, 2006

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM-საქართველოს წარმომადგენლობა, NOVIB

პარტნიორი:
საქართველოს გაეროს ასოციაცია, ქ. ბათუმის მერია

ვაშენოთ მომავალი

1 იანვარი, 2005 - 31 დეკემბერი, 2005

პარტნიორი:
CRS, USAID

გამჭირვალე ბიუჯეტი

1 მაისი, 2004 - 1 აპრილი, 2005

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პარტნიორი:
ევრაზიის ფონდი, სამხრეთ კავკასიის თანაშრომლობის პროგრამა

პარტნიორი:
IRIS Georgia, USAID

გამჭირვალე ბიუჯეტი

1 მაისი, 2003 - 1 აპრილი, 2004

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

პარტნიორი:
IRIS Center

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

პარტნიორი:
IRIS Center

პარტნიორი:
OSGF

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი