საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროკავშირი

მისტიური კვლევა

1 ივლისი, 2014 - 1 ნოემბერი, 2014

პარტნიორი:
შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

პარტნიორი:
საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსი, USAID

პარტნიორი:
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი