საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ბიზნეს-სტუდენტური წლიური პროგრამა

8 დეკემბერი, 2021 - 31 მაისი, 2022

პარტნიორი:
USAID

პარტნიორი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა

პარტნიორი:
შპს ,, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

მომავალი სიღარიბის გარეშე

1 ივნისი, 2007 - 1 მაისი, 2008

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა, Oxfam NOVIB

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა

მომავალი სიღარიბის გარეშე

1 ივნისი, 2006 - 1 მაისი, 2007

პარტნიორი:
ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა, Oxfam NOVIB

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

ქ. ქუთაისის ბიუჯეტის რეფორმა

1 მაისი, 2005 - 1 ივნისი, 2006

პარტნიორი:
ურბანული ინსტიტუტი, USAID

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

ბიუჯეტის მონიტორინგი

1 მაისი, 2005 - 1 აპრილი, 2006

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

გამჭირვალე ბიუჯეტი

1 მაისი, 2004 - 1 აპრილი, 2005

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

გამჭირვალე ბიუჯეტი

1 მაისი, 2003 - 1 აპრილი, 2004

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი