საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

სოფლის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში

1 დეკემბერი, 2017 - 30 ივნისი, 2018

პარტნიორი:
პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.

2017 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ გაეროს განვითარების პროგრამასთან თანამშრომლობით დაიწყო პროექტი  „სოფლის განვითარების სტრატეგიის რეგიონული თავების შემუშავება“.  

პროექტის მიზანია ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების თანამონაწილეობით, საქართველოს რეგიონებში კონკრეტული თავისებურებების და პრიორიტეტების გამოვლენა და ასახვა საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიაში რეგიონული თავების სახით.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი