საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის

1 თებერვალი, 2018 - 31 იანვარი, 2020

პარტნიორი:
ევროკავშირი

პროექტის მიზანი: ხელი შეუწყოს საქართველოში კარგი მმართველობის, ანგარიშვალდებულების და ინკლუზიური საჯარო პოლიტიკის ფორმირებას, რომელიც მოიცავს ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე.

გეოგრაფიული არეალი:

საქართველოს 6 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტი:

 • კახეთის რეგიონი: თელავი, გურჯაანის და ყვარლის მუნიციპალიტეტები;
 • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტები;
 • იმერეთის რეგიონი: ბაღდათის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტები;
 • ქვემო ქართლის რეგიონი: რუსთავის და მარნეულის მუნიციპალიტეტები;
 • სამეგრელოს რეგიონი: აბაშის და სენაკის მუნიციპალიტეტები;
 • აჭარის რეგიონი: ბათუმის და შუახევის მუნიციპალიტეტები.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • გაძლიერებულ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ ზეგავლენის მოხდენა საჯარო პოლიტიკის ფორმირებაზე და ეფექტიანად ადვოკატირებენ მათი სამიზნე ჯგუფების უფლებებს;
 • ადგილობრივ დონეზე განვითარებულია თემის საჭიროებებზე მორგებული ეფექტიანი და ინკლუზიური პოლიტიკა;
 • გაზრდილი სოციალური ანგარიშვალდებულების, და თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტიკის ხელშეწყობის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო სანდო, ლეგიტიმური და ეფექტიანია;
 • ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის მდგრადობა მხარდაჭერილია სექტორთაშორისი (მათ შორის კერძო სექტორის), პარტნიორობის განვითარებით.

საეა-ს მიმართულებები:

 1. არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა ადვოკატირებასა და მონაწილეობითი ბიუჯეტის შემუშავებასა და მონიტორინგში;
 2. მონაწილეობითი პოლიტიკის და გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტიკის განვითარების მიზნით ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება;

სამიზნე ჯგუფი:

 • საქართველოს 6 რეგიონში მოქმედი ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები;
 • 13 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს 6 რეგიონიდან;
 • ადგილობრივი ბიზნესი;
 • დაახლოებით 200 თემი სამიზნე მუნიციპალიტეტებიდან.
გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი