საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ადგილობრივი ხელისუფლების განვითარების ხელშეწყობა

1 თებერვალი, 2000 - 1 დეკემბერი, 2000

პარტნიორი:
OSGF

პროექტის მიზანი:

საქართველოს რეგიონებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ინფორმირებულობის გაზრდა არსებულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში.

პროექტის ფარგლებში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ექსპერტებმა შეისწავლეს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოს 12 რეგიონში. მომზადდა და გამოქვეყნდა ანგარიშები რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, იმავდროულად ჩატარდა სემინარ-ტრენინგები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის.

პროექტის ბენეფიციარები: ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი