საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობა

1 იანვარი, 2001 - 1 იანვარი, 2003

პარტნიორი:
USAID

პროექტის მიზანი:

ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის წარმომადგენელთა განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიული ერთეულებისათვის მომზადდა სემინარების ჩატარების უნიფიცირებული სცენარი ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრისა და დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შესახებ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის შემუშავებული სემინარ-ტრენინგების ციკლი  ითვალისწინებდა პროგრამული ბიუჯეტების შედგენის პრინციპების განხილვას.

იმავდროულად, მომზადდა კანონპროექტი "საქართველოს ადგილობრივი ბიუჯეტების შესახებ", რომელიც განსახილველად გადაიგზავნა საკანონმდებლო ორგანოში.

პროექტის ბენეფიციარები: ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი