საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პრეზიდენტის ანტიკორუფციული ბრძანებულების დანერგვის მონიტორინგი

1 იანვარი, 2002 - 31 დეკემბერი, 2002

პარტნიორი:
OSGF

პროექტის მიზანი:

პრეზიდენტის ანტიკორუფციული ბრძანებულების დანერგვის მონიტორინგი.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ 2001 წელს გაწეული ხარჯების მონიტორინგი. კერძოდ, მონიტორინგი გაეწია განათლების სამინისტროს, ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საქართველოს საგზაო ფონდის მიერ 2001 წელს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების ხარჯვას. 2002 წლის ნოემბერში გამოიცა ანგარიში ზემოთ აღნიშნულ ორგანიზაციებში არსებული დარღვევების შესახებ. ანგარიში გაეგზავნა ფართო საზოგადოებას.

ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საქართველოს საგზაო ფონდის დარღვევების შესახებ ინფორმაცია და შესაბამისი რეკომენდაციები დაეგზავნათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება, განათლების სამინისტრო, ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი და საქართველოს საგზაო ფონდი. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი