საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ახალი სალიცენზიო კანონმდებლობის დანერგვა

1 იანვარი, 2003 - 1 იანვარი, 2004

პარტნიორი:
IRIS Center

პროექტის მიზანი:

ახალი სალიცენზიო კანონმდებლობის დანერგვის ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში სალიცენზიო კანონების დანერგვა განხორციელდა 3 სფეროში:

  • კვების პროდუქტების წარმოება
  • სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობა
  • სამეწარმეო საქმიანობა ვეტერინარულ სფეროში

პროექტის ფარგლებში გამოიცა 3 გზამკვლევი, მომზადდა 8 ანალიტიკური ანგარიში, ლიცენზიის/ნებართვის გამცემი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებისათვის გაიმართა 11 სამუშაო შეხვედრა, ხოლო მეწარმეების სამთავრობო სექტორისა და მასმედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით  საზოგადოების ინფორმირების გაზრდას და სადისკუსიო თემების განხილვას 12 შეხვედრა დაეთმო.

პროექტის ბენეფიციარები: მეწარმეები და ფიზიკური პირები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი