საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

საქართველოს დეცენტრალიზაციის მოდელის შემუშავება

1 იანვარი, 2004 - 1 იანვარი, 2005

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პროექტის მიზანი:

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ოპტიმიზაციის მოდელის შემუშავება.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა კონცეპტუალური მოდელი, მომზადდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი და მოხდა მისი დანერგვის ადვოკატირება. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ჩატარდა 20-ზე მეტი სამუშაო შეხვედრა. შემუშავდა საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ოპტიმიზაციის მოდელი, რის საფუძველზეც შეიქმნა საქართველოს გამსხვილებული თვითმმართველი ერთეულებისა და მხარეების დეტალური რუკა.

პროექტის ბენეფიციარები: ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი