საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ქ. ქუთაისის ბიუჯეტის რეფორმა

1 მაისი, 2005 - 1 ივნისი, 2006

პარტნიორი:
ურბანული ინსტიტუტი, USAID

პროექტის მიზანი:

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის გეგმის პროექტის  ჩამოყალიბება.

პროექტის ფარგლებში იმერეთის ფილიალის წევრებმა  მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო ფინანსების მართვის სემინარებში, რომელიც ჩატარდა ურბანული ინსტიტუტის მიერ. შედეგად ფილიალში ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შემდგომში გააგრძელა მუშაობა ქ. ქუთაისის პროგრამული ბიუჯეტის, ფინანსური პოლიტიკის დოკუმენტის, საბიუჯეტო პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ჩამოყალიბების მიზნით. პროექტის განხორციელების შედეგად ქ. ქუთაისის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დაინერგა ახალი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმები, რომლებიც საშუალებას იძლევა, გაცილებით გამჭვირვალე გახდეს თითოეული მხარჯავი ერთეულის ბიუჯეტი; გადამზადდა  საბიუჯეტო ორგანიზაციის 150 ბუღალტერი;

პროექტის დასკვნით ეტაპზე მომზადდა ქ. ქუთაისში პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის დეტალური სამოქმედო გეგმა.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება, ქ. ქუთაისის მერია

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი