საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ქ. ქუთაისის 2005 წლის ბიუჯეტის მონიტორინგი

1 ივნისი, 2005 - 1 მაისი, 2006

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის მიზანი:

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობის ორგანოების საბიუჯეტო და ბიუჯეტგარეშე საქმიანობებში გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და  კორუფციის დონის შემცირება, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოქალაქეთა ინტერესებისა და საჭიროების გათვალისწინების ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ქუთაისის 2005-2006 წლის  საბიუჯეტო პროცესების მონიტორინგი და ანალიზი; აღმოჩენილ იქნა კონკრეტული კორუფციული სამართალდარღვევები და მოხდა შესაბამისი რეაგირება; მოსახლეობამ მიიღო ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებებისა და საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგის კუთხით. შეიქმნა მოკლევადიანი ანტიკორუფციული გეგმა, რომელმაც მომავალში არჩეული  თვითმმართველობის ორგანოსათვის შეასრულა სახელმძღვანელო დოკუმენტის როლი. პროექტის მიმდინარეობისას ასევე მომზადდა საინფორმაციო ბაზა, რომელიც მნიშვნელოვნად დაეხმარა თვითმმართველობის ორგანოებს წინა წლებში არსებული მდგომარეობის გასაანალიზებლად.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება, ქ. ქუთაისის მერია. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი