საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ათასწლეულის განვითარების მიზნები საქართველოში

1 იანვარი, 2005 - 1 იანვარი, 2006

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM-საქართველოს წარმომადგენლობა, NOVIB

პროექტის მიზანი:

გაეროს მიერ დეკლარირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში და მათი პრიორიტეტულობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა სამთავრობო დონეზე.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ათასწლეულის განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია საქართველოში; ჩატარდა სახელმწიფო სამეანო პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი. აღნიშნული საქმიანობების საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის. ამასთან, სისტემატურად ხორციელდებოდა სხვადასხვა საქმიანობები საზოგადოების ინფორმირებულობის ზრდის ხელშეწყობისთვის. ამ მიზნით გამოიცა  ელექტრონული ბიულეტენები და მომზადდა პუბლიკაციები. ათასწლეულის განვითარების მიზნების საზოგადოების ფართო წრეებში პოპულარიზაციას მიეძღვნა ასევე (მომზადდა 9 სიუჟეტი) რადიო გადაცემათა ციკლი.

პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, Welfare Foundation.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება, სახელმწიფო უწყებები. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროკავშირი

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი