საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

მომავალი სიღარიბის გარეშე

1 ივნისი, 2006 - 1 მაისი, 2007

პარტნიორი:
ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა, Oxfam NOVIB

პროექტის მიზანი:

საქართველოს მთავრობაზე ზეგავლენით უკიდურესად ღარიბი მოსახლეობის რაოდენობისა და დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის დონის შემცირება; ასევე, ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევის ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში სისტემატურად ეწყობოდა სამუშაო შეხვედრები კოალიციის წარმომადგენლებთან. ჩატარდა რეგიონული შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ბათუმში, ქუთაისში, გორსა და ზუგდიდში. შეხვედრებს დაესწრო 80-ზე მეტი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ალიანსის მოხალისეებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგი. 2006 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყო პეტიციებზე ხელმოწერების შეგროვება და მოეწყო Stand Up აქცია. 2007 წლის 3 მარტს გაიმართა აქცია, რომლის ფარგლებშიც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს - ლადო ჭიპაშვილს და საქართველოს პარლემენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს - გიგი წერეთელს გადაეცათ 20 654 მოქალაქის მიერ ხელმოწერილი პეტიცია.

პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,Welfare Foundation.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი