საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოციალ-ეკონომიკურ შესწავლა

1 ივლისი, 2008 - 1 მარტი, 2009

პარტნიორი:
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

პროექტის მიზანი:

რაიონის პრიორიტეტული საჭიროებების გამოვლენა და რეკომენდაციების შემუშავება მიგრანტთა მიერ გადმორიცხული თანხების ეფექტიანად გამოყენების მიზნით.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოციალ-ეკონომიკური შეფასება; მიგრანტთა თანხების ეფექტური გამოყენების სფეროების იდენტიფიკაცია; კვლევის შედეგების პრეზენტაცია თიანეთის მოსახლეობისთვის, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მიგრანტებისთვის ათენში.

პროექტის დასკვნით ეტაპზე მომზადდა ანგარიში თიანეთის რაიონის ეკონომიკური გარემოს შეფასებისა და მიგრანტთა თანხების ეფექტური გამოყენების სფეროების იდენტიფიკაციის შესახებ.

პროექტის ბენეფიციარები: მიგრანტები, თიანეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი