საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ქვემო ქართლის მონაცემთა მართვის კვლევა რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეებზე

1 ნოემბერი, 2008 - 1 თებერვალი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა

პროექტის მიზანი:

ქვემო ქართლის ინფორმაციის მართვის შესწავლა რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეებზე და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება ეფექტური სოციალ-ეკონომიკური პროგრამების შემუშავების მიზნით.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სახელმწიფო სტრუქტურებისა და რეგიონალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრები და ინტერვიუები, რომელზე დაყრდნობითაც განხორციელდა: ინფორმაციის მართვის შესწავლა რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეებზე.

საკანონმდებლო და საბიუჯეტო სისტემის ანალიზი.

პარტნიორი ორგანიზაცია: პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი (PMCG).

პროექტის ბენეფიციარები: ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტები, საქსტატი. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი