საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

კერძო ბიზნესის მართვის ტრენინგები რაიონული ჯანდაცვის კლინიკებისათვის

1 თებერვალი, 2009 - 1 თებერვალი, 2010

პარტნიორი:
ABT Associates Inc, World Bank, EC

პროექტის მიზანი:

ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების შესაბამისად სოფლის ექიმების დატრენინგება სამედიცინო პრაქტიკის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით.

პროექტის ფარგლებში ტრეინინგ-კურსი  "კერძო სამედიცინო მომსახურების დაწყება, მართვა და განვითარება" ჩაუტარდა 985 ექიმს საქართველოს სხვადასხვა ამბულატორიებიდან. ტრენინგების შედეგად ამბულატორიის ექიმებს მიეცათ შესაძლებლობა აეთვისებინათ ის უნარები და პრაქტიკულ ჩვევები, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული სამედიცინო მომსახურების სისტემის კერძო მფლობელობაში წარმატებით გადასვლას.

პარტნიორი ორგანიზაცია: სსიპ "საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი"

პროექტის ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი