საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის

1 ივნისი, 2009 - 1 ივლისი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

პროექტის მიზანი:

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ცნობიერების გაზრდა და ცოდნის გაღრმავება ფონდების მოძიებისა და პროგრამული ბიუჯეტირების საკითხებთან დაკავშირებით.

პროექტის ფარგლებში ბოლნისის, მარნეულის, დმანისისა და რუსთავის ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები პროგრამული ბიუჯეტირებისა და ფონდების მოძიების საკითხებთან დაკავშირებით. აღნიშნულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 100-ზე მეტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელმა.

პროექტის ბენეფიციარები: ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი