საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ქ. ბათუმის სოციალური პროგრამების კვლევა

1 აგვისტო, 2009 - 1 სექტემბერი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

პროექტის მიზანი:

ქ. ბათუმის მერიის სოციალური პროგრამების ეფექტიანობის შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 950-მდე ბენეფიციარის რაოდენობრივი კვლევა და მოეწყო შეხვედრები ფოკუსჯგუფებთან. შეფასდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:

  • სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;
  • ბათუმის სკოლებსა და ბაღებში ავადობის აქტიური გამოვლენისა და მკურნალობის  პროგრამა;
  • ქ. ბათუმში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე;
  • ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პროექტის ბენეფიციარები: ქ. ბათუმის მერია. სოციალური პროგრამებით მოსარგებლეები.

პარტნიორი ორგანიზაცია: ასოციაცია "პროგრესი".

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი