საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობის გაძლიერება

1 ნოემბერი, 2009 - 1 მარტი, 2010

პარტნიორი:
Black Sea Trust

პროექტის მიზანი:

საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ორგანიზაციების გაძლიერება საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროექტების განსახორციელებლად.

პროექტის ფარგლებში საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების წარმომადგენლებს (ძირითადად გუბერნატორების დონეზე) შორის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები საზღვრისპირა თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით. ასევე გამოიცა საზღვრისპირა თანამშრომლობის შესახებ სახელმძღვანელო.

პროექტის ბენეფიციარები: საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების ადგილობრივი მთავრობები, მოსახლეობა და ბიზნეს ორგანიზაციები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი