საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ტრანზიტის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

1 მაისი, 2006 - 1 დეკემბერი, 2006

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

პროექტის მიზანი:

საქართველოში სატრანზიტო დერეფნის განვითარების ხელშეწყობა მეწარმეებსა და საბაჟო მოხელეებს შორის, საბაჟო სისტემასთან დაკავშირებული ცნობიერების გაზრდა.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრანზიტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის კვლევა, მომზადდა და გამოიცა გზამკვლევი ”ტრანზიტი საქართველოს გავლით”  ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

გზამკვლევი "ტრანზიტი საქართველოს გავლით" უფასოდ დაურიგდა 2000-ზე მეტ მსურველს (მეწარმეებს; გადამზიდავებს; პორტების, რკინიგზისა და საბაჟო მოხელეებს).

პროექტის ბენეფიციარები: მეწარმეები და ფიზიკური პირები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი