საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საზოგადოების ინტერესების იდენტიფიკაცია

1 ოქტომბერი, 2010 - 1 თებერვალი, 2011

პარტნიორი:
სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შესაბამისი კვლევა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ ინფორმირებულობის გამოსავლენად. კვლევა მოიცავდა რაოდენობრივ გამოკითხვას და ასევე ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების ჩატარებას.

კვლევის შედეგად მომზადდა კვლევის ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციები. კვლევის მიგნებების შესახებ საზოგადოებისა და ბენეფიციარების ინფორმირების მიზნით ჩატარდება პრეზენტაცია, სადაც განხილულ იქნება კვლევის ძირითადი შედეგები და რეკომენდაციები.

პროექტის ბენეფიციარები: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და სამოქალაქო საზოგადოება.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი