საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის ადვოკატირება ხაშურის მუნიციპალიტეტში

1 აპრილი, 2011 - 1 მარტი, 2012

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა

პროექტის მიზანი:

დევნილი და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების ადვოკატირება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის გზით.

 

დასახული მიზნის მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი საქმიანობები:

 

  • მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის ლობირება;
  • მრგვალი მაგიდების მოწყობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის, მედიის და სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით;
  • ტრეინინგები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელებისათვის: ”პროგრამული ბიუჯეტის შედგენა და ფორმირება”;
  • ტრეინინგები სათემო ორგანიზაციის წევრებისათვის: ”მონიტორინგის ხერხები და მეთოდები”.

პროეტის ფარგლებში სათემო ორგანიზაციის ხელშეწყობით მომზადდა გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანაგარიში და მოხდა მისი პრეზენტაცია ხაშურის მუნიციპალიტეტში.

 

პროექტის  პირდაპირი  ბენეფიციარები : ხაშურის მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი და ადგილობრივი მოსახლეობა.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი