საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორობა და დიალოგი როგორც თანამშრომლობის მექანიზმი საბინაო ამხანაგობებსა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციებს შორის საქართველოში

1 მარტი, 2013 - 1 ოქტომბერი, 2013

პარტნიორი:
საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი

პროექტის მიზანი:

 

  • ქ. ქუთაისის თვითმმართველი ქალაქის სამსახურების და ადგილობრივი საბინაო ამხანაგობების ტრენინგი საბინაო ამხანაგობების სისტემის გაუმჯობესებისათვის;
  • ქუთაისის თვითმმართველი ქალაქის სამსახურების და ადგილობრივი საბინაო ამხანაგობების სასწავლო და გამოცდილების გაზიარების ვიზიტები პოლონეთში;
  • რეკომენდაციების მომზადება საბინაო ამხანაგობების სისტემის გაუმჯობესებისათვის;
  • დასკვნითი კონფერენცია;

პარტნიორი: პოლონურ-უკრაინული თანამშროლობის ფონდი  (PAUCI)

ბენეფიციარები: ქ. ქუთაისის თვითმმართველი ქალაქის სამსახურების და ადგილობრივი საბინაო ამხანაგობების წარმომადგენლები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროკავშირი

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი