საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

სამეწარმეო სწავლების პილოტაჟი საქართველოს საჯარო სკოლებში

1 სექტემბერი, 2013 - 28 თებერვალი, 2014

პარტნიორი:
აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიიის მცირე საგრანტო პროგრამა

პროექტის მიზანი:

სკოლის მოსწავლების უნარ-ჩვევების განვითარება და მათი ცოდნის გაღრმავება მეწარმეობის მიმართულებით.

პროექტის აქტივობები:

 

  • მეწარმეობის მიმართ დამოკიდებულებების კვლევა;
  • მეწარმეობის შესახებ კურსის კურიკულუმის და მასალების მომზადება;
  • მეწარმეობის შესახებ კურსის პილოტაჟი 15 საჯარო სკოლაში: თბილისში, გორში და ქუთაისში;
  • ღია კარის დღე მცირე ბიზნესში;
  • კურსების შეფასება;
  • სამუშაო შეხვედრა სკოლის დირექტორებთან, მასწავლებლებთან, მშობლებთან და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებთან.

პროექტის შედეგი: სამეწარმეო სწავლება გახდება სავალდებულო საგანი საქართველოს საჯარო სკოლებში 2014-2015 სასწავლო წლიდან.

პროექტის ბენეფიციარები: სკოლის მოსწავლეები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი