საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ბიზნესგანვითარების სერვისები ფერმერებისათვის და აგროკომპანიებისათვის

1 იანვარი, 2014 - 1 დეკემბერი, 2019

პარტნიორი:
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (REAP Project/USAID)

პროექტის მიზანი:

საეა, როგორც ბიზნესგანვითარების სერვისების მიმწოდებელი, თანამშრომლობს საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტთან (REAP Project/USAID). საეა სხვა შერჩეულ კომპანიებთან ერთად მიაწვდის ტექნიკურ დახმარებას  გრანტის მიმღებ საწარმოებს, სხვა ასოციაციებს,  კოოპერატივებს, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს. შედეგად გაიზრდება დასაქმების მაჩვენებელი სოფლად.

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (REAP Project/USAID)  5 წლიანია, რომელიც ფინანსდება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  ( USAID)   მიერ. პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 19.5 მილიონი აშშ დოლარს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://http://georgia.usembassy.gov/resources/reap.html

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი