საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

მცირე ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში

1 იანვარი, 2014 - 1 ივნისი, 2017

პარტნიორი:
”ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში” (ENPARD Georgia)

პროექტის მიზანი:

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ, ორგანიზაცია ”ადამიანი გაჭირვებაში” (PIN) და ”ელკანასთან” ერთად დაიწყო 3,5 წლიანი პროექტის განხორციელება მცირე ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გასაძლიერებლად იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში. პროექტი ხორციელდება ”ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში” (ENPARD Georgia) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტი მიზნად ისახავს შემდეგი შედეგების მიღწევას:

 

  • უფრო ეფექტური ბიზნეს პრაქტიკა გაზრდის ფერმერების შემოსავალს წარმატებული ბიზნესზე ორიენტირებული მცირე ფერმერებისა და მეწარმეთა ჯგუფების განვითარებით;
  • გაზრდილი სამეურნეო შემოსავალი და გაყიდვების მოცულობა, თანამედროვე და გაუმჯობესებული მეურნეობის, წარმოების, გადამუშავებისა და მარკეტინგის მიდგომების გამოყენებით;
  • პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ფერმერთა და სოფლის მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობის შედეგად გაუმჯობესებული აგრობიზნესის გარემო და სოფლის მეურნეობის სექტორის მარეგულირებელი კანონმდებლობა.
გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი