საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

კვალიფიკაციის ამაღლება და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

1 მარტი, 2014 - 1 თებერვალი, 2014

პარტნიორი:
შპს ,, სატრანსპორტო კომპანია”

პროექტის მიზანი:

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მგზავრთა მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების (კონტროლიორები) მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მომხმარებელთან ურთიერთობების მართვისა და ეფექტიანი კომუნიკაციის მიდგომების გამოყენებით. მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ შესაბამისი ტრენინგები. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი