საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების მხარდაჭერა საქართველოში

15 იანვარი, 2015 - 31 დეკემბერი, 2016

პარტნიორი:
HEDC

ბიზნეს საკონსულტაციო ქსელი -საქართველო (BCNG) ჰარჯუს ეკონომიკური განვითარების ცენტრთან (HEDC) პარტნიორობით იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ახალგაზრდების (მათ შორის ძირითადად დევნილების) სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებას. პროექტით დაგეგმილია შემდეგი ძირითადი საქმიანობები:

  • სამუშაო შეხვედრები ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
  • ტრენინგები „მეწარმეობაში“;
  • გრანტების გაცემა ბიზნესის დაწყებისთვის ან უკვე არსებული ბიზნესის განვითარებისთვის. ჯამურად ახალგაზრდებზე გაიცემა 200,000$-ის ღირებულების ბიზნესგრანტები;
  • ბიზნესკონსულტაციები და მენტორინგის სესიები;
  • ბიზნეს გეგმების კონკურსი. ხოლო ბიზნეს გეგმების კონკურსის გამარჯვებულებზე გადანაწილდება 15,500$-ის ღირებულების ბიზნესგრანტი.

პროექტი დაფინანსებულია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი