საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალოვადიანი დოკუმენტის შექმნის მხარდაჭერა საქართველოს 21 მუნიციპალიტეტში და მუნიციპალური განვითარების საშუალოვადიანი დოკუმენტის განახლება საქართველოს 22 მუნიციპალიტეტში.

1 ოქტომბერი, 2016 - 30 იანვარი, 2017

პარტნიორი:
პროექტი დაფინანსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ საქართველოში.

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ დაიწყო ახალი პროექტი რომელიც გულისხმოს საქართველოს 6 რეგიონის 43 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერას საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის მომზადებაში.

პროექტის ფარგლებში საეას-ს ექსპერტები ინტენსიურად იმუშავებენ მიზნობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან და გააცნობენ განვითარების ეფექტიანი  დოკუმენტის შედგენის მეთოდოლოგიას.

2016 წლის ბოლოს საქართველოს 43 მუნიციპალიტეტისათვის შექმნილი იქნება საშუალოვადიანი განვითარების სტრატეგია, რომელიც საფუძვლად დაედება ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვას და ცენტრალური მთავრობის მიერ განხორციელებულ პროექტებს. თითოეული განვითარების სტრატეგია მზადდება რეგიონალური განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად და ეხმიანება სტრატეგიაში ასახულ საკითხებს, რაც რეგიონების გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი