საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობა

გამოქვეყნებული: 18 თებერვალი, 2010

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მხარეების (ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ბიზნესასოციაციების) შესაძლებლობების განვითარებას და მოსაზღვრე რეგიონების კოლეგებთან თანამშრომლობის სქემების ჩამოყალიბებასა...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი