საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის წარმოების ქართული პრაქტიკის ანალიზი - კვლევის ანგარიში

გამოქვეყნებული: 7 ნოემბერი, 2023

ანგარიში მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის მიერ პროექტის: მდგრადი, ეფექტიანი და პროფესიონალურად დამოუკიდებელი რეგიონული სტატისტიკის სისტემის ადვოკატირება...

მდგრადი, ეფექტიანი და პროფესიონალურად დამოუკიდებელი რეგიონული სტატისტიკის სისტემის ადვოკატირება საქართველოში

გამოქვეყნებული: 15 სექტემბერი, 2023

რეგიონული სტატისტიკის წარმოების ევროპული სისტემის ანალიზი - კვლევის ანგარიში მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის მიერ, პროექტის: „მდგრადი, ეფექტიანი და პროფესიონალურად დამოუკიდებელი...

2019 წელს სახელმწიფო გრანტების გაცემის მონიტორინგი

გამოქვეყნებული: 9 მარტი, 2022

2019 წელს საჯარო ინსტიტუტების მიერ საბიუჯეტო სახსრებიდან გაცემული სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგი განახორციელა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ხელშეწყობითა და ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის ფინანსური...

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 22 ივლისი, 2021

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს ხელსაყრელ კლიმატურ პირობებს. სიახლოვე დედაქალაქთან და მოსაზღვრე რესპუბლიკებთან (აზერბაიჯანი, სომხეთი). განსხვავებული ისტორია და გერმანელებისგან შემორჩენილი კულტურული მემკვიდრეობა და ტრადიციები. მიწის რესურსი და...

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 13 ივლისი, 2021

რუსთავის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს  ხელსაყრელ გეოგრაფიულ მდებარეობას, განვითარებული სატრანსპორტო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას. მტკნარი წყლის დიდი რესურსის სიახლოვე. განახლებადი ენერგორესურსების დანერგვისა და გამოყენების პოტენციალი....

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს ჯანსაღ, ეკოლოგიურ გარემოს და უნიკალურ ბუნებას. ტყის რესურსების ბიომრავალფეროვნება და სამკურნალო მცენარეების მდიდარი რესურსები. მრავალფეროვანი წიაღისეული და წყლის რესურსები მაღალი საწარმოო, ენერგეტიკული და რეკრეაციული პოტენციალით. ვაზის უნიკალური...

მესტიის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

მესტიის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს უნიკალური და ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებრივ გარემოს, ჯანსაღი ეკოსისტემა და გამორჩეული მწვერვალები. მნიშვნელოვანი ჰიდროენერგეტიკული რესურსი და მისი საინვესტიციო პოტენციალი. მინერალური წყლების სიუხვე და სამკურნალო ბალნეოლოგიური...

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს საინვესტიციოდ მიმზიდველ მდიდარ ბუნებრივ რესურს და აქტივებს. სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა ბიზნესისთვის - მაღალი წვდომა შიდა და გარე ბაზრებზე და სატრანზიტო კვანძებთან სიახლოვე. ბიზნესისთვის საჭირო კვალიფიკაციის...

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს მიმზიდველ ტურისტულ გარემოს  და საერთაშორისო ვიზიტორების ნაკადის მზარდი ტენდენცია. სტრატეგიული მდებარეობა - შავი ზღვის სანაპიროსთან, პორტთან და სტრატეგიულ  სატრანსპორტო არტერიებთან სიახლოვე. ანაკლიის პორტისა და ანაკლიის, როგორც რეგიონული...

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიინვესტორს სთავაზობს მდიდარი მინერალური, მტკნარი წყლებისა და ტყის რესურსებს. საკურორტო ადგილების მრავალფეროვნება, მთისა და ზღვის კურორტებთან სიახლოვე. მუნიციპალიტეტის სიახლოვე ფოთისა და ბათუმის პორტებთან, ფოთის და ქუთაისის თავისუფალ...

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ცაგერის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს აუთვისებელ ნოყიერ მიწას და ბუნებრივი რესურსი სიმრავლეს, ხელსაყრელი ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, ხელუხლებელი ლანდშაპტურ-სარეკრეაციო ზონების სიმრავლე, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მიღების შესაძლებლობა, ხელშემწყობი...

საქართველოში ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასება

გამოქვეყნებული: 18 დეკემბერი, 2017

კვლევა განხორციელდა 2017 წელს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთისა და რაჭის რეგიონში კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო...

სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" ინდუსტრიული წახალისების კომპონენტის შეფასების ანგარიში

გამოქვეყნებული: 9 ივნისი, 2016

ანგარიში/კვლევა მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ ევროპის ფონდისა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში: „თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის: საქართველოში სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი"....

კვლევის ანგარიში - ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობები და საჭიროებები რეგიონებში

გამოქვეყნებული: 15 სექტემბერი, 2015

კვლევა განხორციელდა პროექტის „ ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, ბიზნეს საკონსულტაციო ქსელი საქართველოსა და ჰარჯუს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის პარტნიორობით, 2015 წელს. პროექტის დაფინანსებულია ესტონეთის...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში კენკროვნების წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების, ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში სიმინდის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2014 წლის ივლისიდან 2015 წლის აპრილამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" და საქართველოს ახალგაზრდა...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მეთევზეობა

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების, ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში ხილის გადამუშავება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების, ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში თხილის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

წინამდებარე კვლევა განხორცილდა პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრო-მეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან - ,,People in Need” და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ჯაჭვი იმერეთში და რაჭაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი), საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციის - ,,People in Need"–ის და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი), საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციის - ,,People in Need"–ის და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მწვანილის სასათბურე წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი), საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციის - ,,People in Need"–ის და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ქსელი იმერეთსა და რაჭის რეგიონებში მეფუტკრეობა და თაფლის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მეფრინველეობა და კვერცხის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი), საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციის - ,,People in Need"–ის და საქართველოს...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მევენახეობა-მეღვინეობა

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი), საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციის - ,,People in Need"–ის და საქართველოს...

ანალიტიკური ნაშრომების კრებული

გამოქვეყნებული: 6 მაისი, 2015

პუბლიკაცია წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი (სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი და უკრაინა) ექსპერტების ანალიტიკური ნაშრომების კრებულს, რაც გულისხმობს ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას საქართველოსა და უკრაინისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შემდეგი...

ადამიანური რესურსების მართვა ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე

გამოქვეყნებული: 19 თებერვალი, 2015

ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე მნიშვნელოვანია ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვა და პროცესების/პროცედურების გაუმჯობესება. ადგილობრივ თვითმართველობებში, საკადრო პოლიტიკისა და ადამიანური რესურსების განყოფილებები საკმარისად ვერ უზრუნველყოფენ საჯარო მოხელეთა...

ქობულეთის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 20 იანვარი, 2015

ანგარიში მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური შესრულებების ანალიზს. ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები, დაგეგმილი/შესრულებული  შემოსავლები და ხარჯები. ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს გაანალიზოს...

აგრობიზნესის საჭიროებები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის...

აგრობიზნესის საჭიროებები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის...

აგრობიზნესის საჭიროებები ონის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის...

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

ანგარიში მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური შესრულებების ანალიზს. ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის ბიუჯეტის  პრიოერიტეტები, დაგეგმილ/შესრულებული  შემოსავლები და ხარჯები. ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს მისცეს...

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო...

სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური საჭიროებები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო...

ქალი ბიზნესში

გამოქვეყნებული: 17 ოქტომბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC) მხარდაჭერით პროექტის...

"სკოლის მოსწავლეების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნის და დამოკიდებულებების კვლევა"

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2014

წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოდგენდა საქართველოს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და დამოკიდებულებების შესწავლა. ძირითადი საკვლევი საკითხები: 1. სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების სურვილის შესწავლა; 2. მოსწავლეების აზრის...

,,მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ შეფასების ანგარიში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2014

მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ განმახორციელებელია ,,ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“. პროექტის დამფინანსებელი - სახელმწიფო ბიუჯეტი, ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების...

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 2 იანვარი, 2011

ხაშურის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

სურსათზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ანგარიშში ასახულია როგორი გავლენა მოახდინა სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდამ მოსახლეობაზე. მოსახლეობის სასურსათო პროდუქციის ფასებზე მაღალი დამოკიდებულობა დიდი საფრთხეების და მაღალი რისკის მატარებელია განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც სურსათზე ფასები...

ქალი და ბიზნესი (II გამოცემა)

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

სახელმძღვანელო განკუთვნილია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ,იძულებით გადაადგილებული და მასპინძელი თემის წამომადგენელი ქალბატონებისთვის. წიგნში შესულია ინფორმაცია ბიზნესის დაწყებისა და მართვი შესახებ. 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

მცხეთის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

გორის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

გორის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ზუგდიდის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

კასპის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

კასპის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

ქარელის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ქარელის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

დუშეთის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობა

გამოქვეყნებული: 18 თებერვალი, 2010

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მხარეების (ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ბიზნესასოციაციების) შესაძლებლობების განვითარებას და მოსაზღვრე რეგიონების კოლეგებთან თანამშრომლობის სქემების ჩამოყალიბებასა...

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაცია წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს, რომელიც ასახავს საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს პრობლემებსა და გამოწვევებს მცირე და საშუალო ბიზნესის კუთხით; ასევე სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, საქართველოში განხორციელებულ...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი თბილისში 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაციაში მოცემულია 2008-2009 წელს მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში ქ. თბილისში ჩატარებული კვლევის მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

ქალი და ბიზნესი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და იძულებით გადაადგილებული ქალებისთვის და სთავაზობს მათ ბიზნესის დასაწყებად და საწარმოებლად საჭირო ყველა სახის ინფორმაციას.

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (აჭარა)

გამოქვეყნებული: 18 აგვისტო, 2008

პუბლიკაციაში მოცემულია 2007-2008 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში აჭარის რეგიონში ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

ფონდების მოძიების საჭიროების შესწავლა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ფონდების მოზიდვის საჭიროების შეფასებაზე ორიენტირებული კვლევა წარმოგვიდგენს 300 ასეთ ორგანიზაციისა და 3 ფოკუს-ჯგუფის შესწავლის შედეგებს. კვლევები განხორციელდა თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. კვლევა დასრულდა 2008 წლის...

მიკრო-კვლევები 2008

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

ანგარიშში მოცემული მიკრო-კვლევები განხორციელებულია რესურს ცენტრის მიერ და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის ზოგად აღწერილობას, მომხმარებლის კვლევასა და ანალიზს.

პოსტ-კონფლიქტური ბიზნესგარემოს შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ბიზნესგარემოს შეფასების შედეგები და დასკვნები ეყრდნობა 2008 წლის ოქტომებრში 1000 მეწარმის რაოდენობრივი კვლევის დასკვნებს. ქართული ბიზნესი სერიოზულად დაზარალდა საომარი მოქმედებებისა და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გამო. 

მეწარმის სამაგიდო წიგნი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

წიგნში ასახულია მეწარმისათვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაცია, იქნება ეს ბიზნესგეგმის მომზადება, ბიზნესის რეგისტრაცია, გადასახადები, ბიზნესგარემოს ანალიზი თუ სხვა...

როგორ მოვიძიოთ დაფინანსება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

გზამკვლევი განკუთვნილია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და აწვდის მათ ამომწურავ ინფორმაციას ფონდების მოძიების შესახებ...

დასაქმების პროგრამები საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

პუბლიკაცია წარმოადგენს ჩატარებული კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს და ასახავს საქართველოს შრომის ბაზრის პრობლემებსა და გამოწვევებს, სახელმწიფოს როლს უმუშევრობის შემცირების კუთხით, დასაქმების პროგრამების შეფასებასა და რეკომენდაციებს.

კვლევის შედეგები: ბიზნესგარემო საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

პუბლიკაციაში ასახულია საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს კვლევის შედგები, პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (სამეგრელო)

გამოქვეყნებული: 19 ნოემბერი, 2007

პუბლიკაციაში მოცემულია 2006-2007 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში სამეგრელოს რეგიონში ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა II

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2007

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი, გადახდის ვადები, საგადასახადო ურთიერთობაში მონაწილე სუბიექტის უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა, კონტროლისა და საგადასახადო დავასთან დაკავშირებული პროცედურები და...

ბიზნესგარემოს კვლევა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

კვლევა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც სრულად ასახავს საქართველოში არსებულ ბიზნესგარემოს. რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილეობდა 1000 მეწარმე, გამოკითხული იქნა ფოკუს-ჯგუფები, ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები და დამუშავდა მიღებული ინფორმაცია, რის შედეგადაც გამოვლინდა 2007...

წლიური ანგარიში 2007

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2007 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები და საქმიანობები.

ანგარიში: ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება ყველა ნორმატიული აქტის: კანონპროექტების, პრეზიდენტის ბრძანებულებების, მთავრობის დადგენილებების და სხვათა მიხედვით და მისი მიზანია ბიზნესგარემოს გაუარესების პრევენცია და...

ტრანზიტი საქართველოს გავლით

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევი გადმოგვცემს საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, TIR კარნეტის შესახებ ინფორმაციას, აღწერს ძირითად სატრანზიტო მარშუტებს საქრთველოში და სხვ.

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა I

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი, გადახდის ვადები, საგადასახადო ურთიერთობაში მონაწილე სუბიექტის უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა, კონტროლისა და საგადასახადო დავასთან დაკავშირებული პროცედურები და...

წლიური ანგარიში 2006 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2006 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები და საქმიანობები.

სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგის მეთოდები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის გადასახდელები, მისი ფორმირების პროცესი, საბიუჯეტო თანხების მოძრაობა და საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგი.

ბიულეტენი #9: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის გადასახდელები, მისი ფორმირების პროცესი, საბიუჯეტო თანხების მოძრაობა და საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგი.

ბიულეტენი #8: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგის შედეგები, საქართველოს 2005 წლის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმარება.

ბიულეტენი #7: "ეკონომიკა და ბიუჯეტი"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის I კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგები, საქართველოს 2004 წლის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმარება.

ბიულეტენი #6: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ.

საქართველოში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესის ზოგადი ანალიზი 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში გაანალიზებულია პრივატიზაციის არსი, ფორმები, საკანონმონმდებლო ბაზა, პრივატიზაციის პროცესში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

საერთაშორისო ორგანიზაციების ზოგადი მიმოხილვა და მათი თანამშრომლობა საქართველოსთან

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია გაეროს, საერთაშორისო სავლუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, ევროკავშირის, ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის და სხვა ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაცია და მათი თანამშრომლობა საქართველოსთან.

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონის პროექტის ზოგადი შეფასებები, მუხლობრივი შენიშვნები და რეკომენდაციები"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა კანონის რეგულირების სფერო; საქმიანობის, სარგებლობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის წესი, კონტროლის სისტემა და ა.შ.

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ლიცენზიები და ნებართვები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ცნობარში მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სალიცენზიო და სანებართვო სახეები და შესაბამისი მოსაკრებლები, ასევე ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის პროცედურები, ლიცენზიის/ნებართვის გამცემი ორგანოები, საბანკო რეკვიზიტები და სხვ.

როგორ მივიღოთ ლიცენზია და ნებართვა კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოების სფეროში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

გზამკვლევში მოცემულია ინფორმაცია ნორმატიული ბაზის, ლიცენზიის მისაღებად საჭირო პირობებისა და პროცედურების, ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის, მისი შეჩერების, გაუქმებისა და გასაჩივრების საფუძვლების შესახებ.

ანგარიში მშენებლობის სფეროში ნებართვების სისტემის შესახებ 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში გადმოცემულია მშენებლობის შესახებ კანონების ზოგადი დახასიათება, მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებები, მშენებლობის პროცესზე სახელმწიფო ზედამხედველობა, პასუხისმგებელი მხარეების ვალდებულებები და ა.შ.

ანგარიში საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევის შესახებ

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ტურიზმის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება; ტურიზმის სატელიტური აღრიცხვის სისტემა (TSA); ტურიზმის, როგორც ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი; ამ სფეროში არსებული პრობლემები და რეკომენდაციები.

ანგარიში: ახალგაზრდების დასაქმების სისტემა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში აღწერილია რეგიონების მიხედვით ორგანიზაციებში დასაქმების ზოგადი სტრუქტურა, ახალგაზრდების (16-დან 25 წლამდე) ხვედრითი წილი დასაქმებულებს შორის, კადრების დაქირავების ზოგადი პროცედურები და სხვ.

ანგარიში კვლევის შესახებ – სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა საქართველოსა და მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყნებში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში გაანალიზებულია სოციალური დაცვის სისტემა საქართველოში; ასევე ევროკავშირის, აშშ-ს და სხვა ქვეყნების მაგალითზე მომზადებულია შენიშვნები და რეკომენდაციები.

კვლევის შედეგები: “ახალგაზრდების დასაქმების სისტემა საქართველოში” 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში აღწერილია რეგიონების მიხედვით ორგანიზაციებში დასაქმების ზოგადი სტრუქტურა, ახალგაზრდების (16-დან 25 წლამდე) ხვედრითი წილი დასაქმებულებს შორის, კადრების დაქირავების ზოგადი პროცედურები და სხვ.

ბიულეტენი #1: ”ანგარიში 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 5 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი და სხვ.

ბიულეტენი #5: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების და საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ასევე 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის გეგმა და სხვ.

ბიულეტენი #4: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ქუთაისის რაიონული ბიუჯეტის ამავე პერიოდის მონიტორინგი და სხვ.

ბიულეტენი #3: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მონიტორინგის 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის ამავე პერიოდის მონიტორინგი და სხვ.

როგორ მივიღოთ ნებართვა საქალაქთაშორისო და საგარეუბნო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში ნებართვის კონკურსის წესით მიღების პროცედურის დეტალურ აღწერასთან ერთად, დაინტერესებული პირი მიიღებს მრავალ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც მას გამოადგება აღნიშნული პროცედურის პრაქტიკული განხორციელებისას. 

როგორ მივიღოთ პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის ნებართვა 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში დეტალურადაა გაწერილი ის პირობები და პროცედურები, რომლებიც საჭიროა ექსპორტ-იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის სფეროში ნებართვის მისაღებად, ასევე მის გაცემაზე უარის თქმის, შეჩერების, გაუქმებისა და გასაჩივრების საფუძვლები. 

როგორ მივიღოთ მშენებლობის ნებართვა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში განხილულია მშენებლობის ნებართვის მიღება და მისი გაცემის წესი, აგრეთვე მშენებლობის პროცესში მონაწილე პირების ურთიერთობა სახელმწიფო ორგანოებთან, პასუხისმგებლობა და სხვ.

"ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: ტრანსპორტირება "

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ტრანსპორტის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: სარგავი, სამყნობი და სათესლე პროდუქტები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია სამყნობი, სათესლე და სარგავი მასალის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის მიმოხილვა, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: პესტიციდები და სხვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია მცენარეთა დაცვის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: გეოლოგია 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია გეოლოგიის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: აგროქიმიკატები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია აგროქიმიკატების სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: ვეტერინარია

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ვეტერინარიის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოება 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში გაანალიზებულია როგორც საკანონმდებლო რეგულირება, ასევე ლიცენზია/ნებართვების მისაღებად საჭირო პროცედურები, სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის პირობები და სხვ.

მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების პროგრამის მონიტორინგი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და საჯაროობის დონის ამაღლების უზრუნველსაყოფად, მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების პროგრამის მონიტორინგი. 

ბიულეტენი #2: ”ანგარიში 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის მონიტორინგი და სხვ.

ანგარიში ”2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი და სხვ.

გზამკვლევი: ”გამჭირვალე ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

მეგზური განკუთვნილია საბიუჯეტო პროცესით დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, მასში ასახულია საბიუჯეტო პროცესის ყველა ძირითადი ეტაპი და პროცედურა.

ანგარიშები ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ:სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ. 

გზამკვლევი: ”როგორ მივიღოთ ლიცენზია და ნებართვა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სფეროში”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევი შემუშავებულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის, სამკურნალო საშუალებების, ფარმაცევტული სუბსტანციებისა და დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტისა და რეექსპორტის სფეროში მეწარმეთათვის დახმარების გაწევის მიზნით. 

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი