საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

აგრობიზნესის საჭიროებები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ, ...

აგრობიზნესის საჭიროებები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ, ...

აგრობიზნესის საჭიროებები ონის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ, ...

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

ანგარიში მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური...

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა...

სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური საჭიროებები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი