საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

აგრობიზნესის საჭიროებები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის...

აგრობიზნესის საჭიროებები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის...

აგრობიზნესის საჭიროებები ონის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის...

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

ანგარიში მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური შესრულებების ანალიზს. ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის ბიუჯეტის  პრიოერიტეტები, დაგეგმილ/შესრულებული  შემოსავლები და ხარჯები. ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს მისცეს...

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო...

სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური საჭიროებები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი