საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 2 იანვარი, 2011

ხაშურის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

სურსათზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ანგარიშში ასახულია როგორი გავლენა მოახდინა სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდამ მოსახლეობაზე....

ქალი და ბიზნესი (II გამოცემა)

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

სახელმძღვანელო განკუთვნილია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ,იძულებით გადაადგილებული და...

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

მცხეთის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

გორის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

გორის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ზუგდიდის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი