საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ლიცენზირების კანონმდებლობის მხარდაჭერა

1 იანვარი, 2002 - 31 დეკემბერი, 2002

პარტნიორი:
IRIS Center

პროექტის მიზანი:

ლიცენზირების კანონმდებლობის მხარდაჭერა და საქართველოში ლიცენზირების სისტემის მოწესრიგების პროცესის  დაჩქარება.

პროექტის ფარგლებში ექსპერტებისა და ლიცენზიის/ნებართვის გამცემი უწყებების წარმომადგენლობის მონაწილეობით მომზადდა 26 დარგობრივი კანონპროექტი სალიცენზიო და სანებართვო სფეროების მიხედვით. კანონპროექტი განსახილველად გაიგზავნა საკანონმდებლო ორგანოში. შედეგად მნიშვნელოვნად დაჩქარდა ლიცენზირების სისტემის მოწესრიგების პროცესი საქართველოში.

პროექტის ბენეფიციარები: მეწარმეები და ფიზიკური პირები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი