საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ბიუჯეტის მონიტორინგი

1 მაისი, 2005 - 1 აპრილი, 2006

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

პროექტის მიზანი:

ქვეყანაში ფინანსური გამჭვირვალობისა და საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით ბიუჯეტის მონიტორინგი.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სახელმწიფო და ქ. ბათუმის ბიუჯეტების შესრულების მონიტორინგი, რომლის საფუძველზე მომზადებული ანგარიში სისტემატიურად ქვეყნდებოდა ანალიტიკურ ჟურნალში - "ეკონომიკა და ბიუჯეტი". ბიუჯეტის მონიტორინგის, ქვეყანაში ფინანსური გამჭვირვალობისა და საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარდა ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და განხილვები; მომზადდა და გავრცელდა  ელექტრონული ბიულეტენის 127 ნომერი.

გამოიცა გზამკვლევი "სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგის მეთოდები". აღნიშნულ პუბლიკაციას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ჟურნალისტებისა და ფართო საზოგადოების მხრიდან.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება, ქ. ბათუმის მერია. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი