საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

”ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის”

1 მარტი, 2014 - 1 დეკემბერი, 2015

პარტნიორი:
ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო - USAID

პროექტის მიზანი:

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან, ფონდ ”ტასოსთან”, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან და გალის რაიონში მოქმედ ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს _ USAID-ის მხარდაჭერით დაიწყო 2 წლიანი პროექტის განხორციელება ქალთა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამშვიდობო და კონფლიქტის პრევენციის პროცესებში სრული მონაწილეობის მხარდაჭერის მიზნით.

პროექტის მიზანია სამიზნე რეგიონებში ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ხელშეწყობა, სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება თემის მობილიზების გზით და ადგილობრივი საჭიროების კვლევის საფუძველზე.

ქალთა ეკონომიკური აქტივობისა და მდგრადობის გაუმჯობესების მიზნით პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია:

 

  • ქალების ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა;
  • საბაზისო და დასკვნითი კვლევების განხორციელება -  ქალ მეწარმეთა  საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გამოვლენა;
  • ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ორგანიზება.
გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი