საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროკავშირი

პარტნიორი:
აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიიის მცირე საგრანტო პროგრამა

ქ. ბათუმის სოციალური პროგრამების კვლევა

1 აგვისტო, 2009 - 1 სექტემბერი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

1 სექტემბერი, 2007 - 1 ნოემბერი, 2008

პარტნიორი:
მეწარმეობის მხარდაჭერის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE)

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი