საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ბიზნეს-სტუდენტური წლიური პროგრამა

8 დეკემბერი, 2021 - 31 მაისი, 2022

პარტნიორი:
USAID

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ტრენინგები

18 აგვისტო, 2020 - 30 დეკემბერი, 2020

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (REAP Project/USAID)

პარტნიორი:
პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.

პარტნიორი:
ევროკომისია , World Vision Georgia

პარტნიორი:
ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო - USAID

ტრენინგი ”სტრატეგიული დაგეგმვა”

1 დეკემბერი, 2013 - 1 თებერვალი, 2014

პარტნიორი:
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

პარტნიორი:
ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა NEO (USAID)

პარტნიორი:
საერთაშორისო იურიდიული თანამშრომლობის ცენტრი (ჰოლანდია)

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

პარტნიორი:
საქართველოს გაეროს ასოციაცია, ქ. ბათუმის მერია

ვაშენოთ მომავალი

1 იანვარი, 2005 - 31 დეკემბერი, 2005

პარტნიორი:
CRS, USAID

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

პარტნიორი:
IRIS Center

პარტნიორი:
OSGF

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი