საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
ევროკავშირი

პარტნიორი:
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (REAP Project/USAID)

პარტნიორი:
”ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში” (ENPARD Georgia)

პარტნიორი:
The International Visegrad Fund

პარტნიორი:
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI)

Funnel the Money

1 ივნისი, 2008 - 1 იანვარი, 2009

პარტნიორი:
World Resources Institute (WRI)

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM-საქართველოს წარმომადგენლობა, NOVIB

პარტნიორი:
საქართველოს გაეროს ასოციაცია, ქ. ბათუმის მერია

ვაშენოთ მომავალი

1 იანვარი, 2005 - 31 დეკემბერი, 2005

პარტნიორი:
CRS, USAID

პარტნიორი:
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პარტნიორი:
ევრაზიის ფონდი, სამხრეთ კავკასიის თანაშრომლობის პროგრამა

პარტნიორი:
IRIS Georgia, USAID

პარტნიორი:
IRIS Center

პარტნიორი:
ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში

პარტნიორი:
IRIS Center

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი