საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო - USAID

პარტნიორი:
შპს ,, სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM - საქართველოს წარმომადგენლობა

პარტნიორი:
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI)

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პარტნიორი:
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

პარტნიორი:
საერთაშორისო იურიდიული თანამშრომლობის ცენტრი (ჰოლანდია)

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი